NY Samarbeidspartner

Under årets pokerrun vil vår nye samarbeidspartner på bil AUTOSTRADA stille ut biler. De vil på plassen foran Madam Reiersen stille ut 4 biler. Hvilke er ennå ikke helt klart men vi snakker typer som Porche, Ferrari, Audi R8. Autostrada har sitt hovedsete i Porsgrunn / Skien, der de blant annet driver Porchesenteret og har salgsansvar på Volvo, Jaguar, LandRover, Subaru, Alfa Romeo, Fiat, Jeep. I Arendal selger de foreløpig bare Volvo. I den forbindelse vil de stille ut 5 Volvo i området innerst av Pollen. Vi gleder oss til å ha en ny samarbeidspartner med på laget


We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking Learn More
Learn More