Om Arendal PokerRun

Foto: Bjørn Øyvind Hoff

Arendal PokerRun ble arrangert for første gang sommeren 2013.  Et forferdelig regnvær gjorde at det var kun 4 båter påmeldt frem til onsdagen før lørdagens kjøring. Men det klarnet opp og det ble strålende sol og vindstille.  8 båter og ca 50 personer kjørte fra Arendal til Lillesand for å spise Lunch på Restaurant Sjøbua. Kortåpning og middag på Madam Reiersen samlet ytterligere noen folk under kortåpningen, men alle fikk greit plass på utedelen av restauranten. 

Siden den gang har det vært en formidabel utvikling. Oversikten under viser dette.

 

År  Båter Ca- deltagere Destinasjon – Lunch
2021 64 400 Risør Båtsenter
2020 24 160 Lillesand
2020 29 190 Lyngør/Hasseltangen
2019 50 380 Lillesand / Hasseltangen
2018 42 300 Lyngør / Hove
2017 38 220 Grimstad / Hove
2016 32 160 Kragerø
2015 26 120 Kristiansand
2014 16 90 Tvedestrand
2013 8 50 Lillesand

 

Foto: Elisabeth Grosvold

De første årene var målsettingen å besøke byer annethvert år øst/vest for Arendal.  Da deltagelsen økte ble det vanskelig å finne steder som hadde bryggekapasitet til å ta imot det store antall deltagende båter. Samtidig så vi som arrangør at det var gunstigere å lage en løype som var i området mellom Arendal – Lillesand / Risør med tanke på båter som fikk tekniske problemer og som dermed ble ”ekskludert” fra å være med på det sosiale som pokerrundagen byr på. 

 

Foto: Bjørn Øyvind Hoff

SIKKERHET 

…er i høysete når kjøringen pågår.  ALLE om bord i båten må bære redningsvest når båten er i planfart.  Og føreren av båten MÅ være totalavholds under all kjøring. Det vanker både strenge straffer, utestengelse og bøter hvis noen bryter disse interne reglene. 

Vi som arrangør har også en god dialog med sjøredningstjenesten samt at enkelte av arrangørbåtene har førstehjelpsmannskaper om bord med nødvendig førstehjelpsutstyr.  Arrangørbåtene har også kommunikasjonsutstyr seg i mellom for evnt å håndtere en nødsituasjon. 

ALL kjøring er basert på at hver enkelt båt/båtfører kjører på eget ansvar og hver og en båtfører må forholde seg til gjeldende regler for fartsbestemmelser og sjøveisregler.  Arrangør lager en kjøreløype som hjelper til å guide båtførere til gjeldende hastighetsbestemmelse rund om i løypa.