Raet Nasjonalpark

Store deler av løypa til Arendal PokerRun foregår i Raet Nasjonalpark.  Vi har et tett og godt samarbeid med administrasjonen i nasjonalparken og tilstreber å sette minst mulig fotavtrykk når pokerrunnet gjennomføres.

Raet Nasjonalpark

Raet nasjonalpark er en nasjonalpark i kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad i Aust-Agder. Parken ble opprettet 16.desember 2016 for å verne et stort naturområde i sjø og på land.[1] Området består av et variert kystlandskap og interessante økosystemer med stort artsmangfold samt godt bevarte kvartærgeologiske lokaliteter med stor naturhistorisk verdi. Området har stor betydning for friluftslivet. Landskapet er preget av menneskers bruk gjennom tidene. Nasjonalparken utgjør ca. 607 km², hvorav 599 km² i sjø. Den strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst til Valøyene i Grimstad kommune i sørvest. I Arendal omfatter nasjonalparken hele kommunens kyststripe, og mesteparten av nasjonalparkens landareal ligger her på øyene Tromøy og Merdø.

Raet landskapsvernområde og en rekke naturreservater ble innlemmet i nasjonalparken ved opprettelsen.

Raet er en endemorene fra isens fremstøt for om lag 12000 år tilbake. Denne kvartærgeologiske formasjonen kan spores rundt hele Skandinavia; i Raet nasjonalpart dels over land og dels under sjøen. Strender med rullestein er karakteristisk der morenen er sterkt utvasket av sjøen. Morenen danner på mer beskyttede lokaliteter fine sandstrender som er atraktive for badeliv. Dette gjelder bl.a. på Hove og Merdø. Morenens landside har mange steder gode jordbruksarealer, men disse arealene er utenfor parkens grenser.

Jerkholmen er en liten øy i nasjonalparken som hovedsakelig består av morenemateriale. Øya har to imponerende gravrøyser fra bronsealder / jernalder.

En helt spesiell lokalitet i Raet nasjonalpark er den lille rullesteinsholmen Målen (130 m lang) øst for Tromøy. Her stikker toppen av raet så vidt opp over havoverflaten og danner en liten, ustabil øy av rullestein. Mange skip har forlist i dette området, som er kjent som en skipskirkegård.

Raet fortsetter østover fra Raet nasjonalpark til Jomfruland nasjonalpark i Telemark og videre til Mølen i Vestfold.

Tekst hentet fra Wikipedia

Les mer om Raet på raetnasjonalpark.no

Bilder fra Wikipedia