Daily Archives: 03.06.2020

NY Samarbeidspartner

Under årets pokerrun vil vår nye samarbeidspartner på bil AUTOSTRADA stille ut biler. De vil på plassen foran Madam Reiersen stille ut 4 biler. Hvilke er ennå ikke helt klart men vi snakker typer som Porche, Ferrari, Audi R8. Autostrada har sitt hovedsete i Porsgrunn / Skien, der de blant annet driver Porchesenteret og har ...
Read more