Covid-19 INFO

Arendal PokerRun planlegger å gjennomføre årets arrangement  som planlagt den 26-28 juni.  Det er kun restriksjoner satt av FHI som kan sette en stopper for det. 

Heldigvis kan vi vente lenge med å ta beslutningen om en eventuelle avlysning da vi ikke har store løpende kostnader som eskalerer i en planleggingsfase.

SÅ stay tune så får vi håpe utviklingen i spredningen på Covid-19 avtar slik at vi kan gjennomføre som planlagt.   Vi trenger alle å ha noe å glede oss til i disse ”inne-tider”

Varme luftklemmer og slengkyss  fra Rune