Monthly Archives: March 2020

Covid-19 INFO

Arendal PokerRun planlegger å gjennomføre årets arrangement  som planlagt den 26-28 juni.  Det er kun restriksjoner satt av FHI som kan sette en stopper for det.  Heldigvis kan vi vente lenge med å ta beslutningen om en eventuelle avlysning da vi ikke har store løpende kostnader som eskalerer i en planleggingsfase. SÅ stay tune så ...
Read more