Oversikt “Påmeldinger” for 2020

Å I SAVA… som Dag Otto pleier si.? 80 navn på liste til neste års PokerRun.❤️ Dvs 10 på “venteliste”. Men erfaringsmessig faller det fra 10-15 stk så det burde være plass til alle som er på listen.