Ny Samarbeidspartner

VIKING NorSafe og Arendal PokerRun har inngått et samarbeid der NorSafe stiller med Rescuebåt under lørdagens kjøring. En NorSafe Marathon 900 RIB-D stilles til vår disposisjon med mannskap for å kunne styrke vår/deres sikkerhet ytterligere ut over rescueplanen vi allerede har. Båten tenkes brukt i førstelinje om et større uhell skulle være ute og selvfølgelig også til hjelp om noen skulle få motorhavari og trenger tauehjelp. Vi gleder oss til samarbeidet med VIKING og håper du setter pris på at vi setter sikkerhet SVÆRT høyt når du deltar i Arendal PokerRun.

Båten er 32 fot og utstyrt med twin Merc Pro XS 300 og en topphastighet på ca 60 knop. Her kan du se en liten filmsnutt om båten. https://www.youtube.com/watch?v=ABuin3P5wTQ

Takk til Eirik Møllergaard i VIKING NorSafe Defence & Professional.